Tuyển dụng

Thống kê số liệu thị trường Xuất khẩu lao động năm 2014

Đã qua 1 năm làm xuất khẩu lao động ra nước ngoài thành công của Việt Nam, với tỷ lệ tăng trưởng cao, ngoài thị trường XKLĐtruyền thống như Nhật bản, Đài loan, Trung đông....nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới cũng được khai phá, tuy rằng còn rất nhiều vấn đề còn tồn tại như tình trạng bỏ trốn ( đặc biệt là thị trường Hàn quốc ), lao động vi phạm pháp luật tại nước sở tại, tình trạng thu phí môi giới quá cao dẫn đến người lao động không có khả năng trả nợ và nhắm mắt làm theo dụ dỗ của lực lượng " môi giới bỏ trốn" tại nước ngoài...

Theo thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước, trong năm 2014 có 106.840 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 21,20% so với năm 2013 và vượt 18% so với kế hoạch năm đặt ra.
Riêng trong tháng 12, các doanh nghiệp đã cung ứng được 8.092 lao động, tăng 6,40% so với tháng 11.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:
1. Khu vực Đông Bắc Á:
Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 91.648 người, chiếm tỷ trọng 85,78% tổng số đưa đi, tăng 43,21% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lao động đi làm việc tại Đài Loan là 62.124 người, chiếm 67,78% số lao động đưa đi trong khu vực này và 58,15% so với tổng số lao động đưa đi trong năm 2014. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 5.177 người. Riêng tháng 12 Đài Loan tiếp nhận 4.301 người tăng 8,28% so với tháng 11.
Lao động đưa đi Nhật Bản: 19.766 người, tăng gần gấp 2 lần số lao động đưa đi năm 2013, bình quân mỗi tháng đi được 1.647 người. Trong tháng 12 con số này là 1.547người.
Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 7.242 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 603 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN tăng gần 33% so với năm 2013.
Lao động đi làm việc tại Ma Cao là 2.516 người, tăng 1% so với năm 2013.
2. Thị trường khu vực Đông Nam Á :
Có 5.481 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 5,13% tống số lao động đưa đi, và chỉ bằng 32,48% số lao động đưa đi trong năm 2013. Trong đó lao động sang làm việc tại Lào là 200 người; Cămpuchia: 50 người; và Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 5.139 người, chiếm 93,76% số lao động đưa đi trong khu vực này . Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 428 lao động. Tuy nhiên, quy mô tiếp nhận lao động VN tại Malaysia tiếp tục giảm và trong năm 2014 số lao động cung ứng giảm 32% so với năm 2013.
Thị trường Singapor đã tiếp nhận 92 lao động, giảm 38,25% so với năm 2013. Đây là thị trường đòi hỏi người lao động không chỉ có tay nghề cao mà cả có trình độ tốt về ngoại ngữ.
3. Thị trường các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi:
Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 5.968 lao động, chiếm 5,58% tổng số lao động đưa đi, tăng 42,20% so với cùng kỳ năm trước.Trong năm 2014 các doanh nghiệp chỉ cung ứng lao động cho ba thị trường có số lượng đáng kể, đó là: UAE với 831người, giảm gần 60% ; Quatar 850 người và Ả Rập Xê-Út: 4.191, tăng 146% % so với năm 2013.
Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi là 1.684 người, chiếm 1,58% tổng số lao động đưa đi, tăng 19,86% so với năm 2013.Trong đó, thị trường Lybia tiếp nhận 1.005 người, do nội chiến số lao động này đã trở về nước ; Algiêri: 547 người, tăng gần 3,5 lần so với năm 2013 và Angola: 132 lao động.
4. Thị trường các khu vực khác:
Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 2.059 người, chiếm 1,93% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Bêlarusia tiếp nhận 774 người tăng 92,06%; Liên bang Nga : 253 người giảm 46,84% so với năm 2013. Đáng lưu ý trong năm 2014, một số doanh nghiệp đã xúc tiến đưa lao động vào thị trường mới như Newzealand : 100 người ; Italia : 79 người và Hoa kỳ : 55 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.
Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 40.063 người, chiếm 37,50% tổng số lao động đưa đi.
Nếu trong năm 2014 có 29 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 7 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ả Rập Xê- Út, Ma Cao và Lybia.
Tóm lại trong năm 2014, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á. Thị trường khu vực Trung Đông có xu hướng tăng so với các thị trường tiếp nhận lao động khu vưc Đông Nam Á- Đây là một nét khác biệt so với các năm trước đây và có lẽ cũng sẽ là xu hướng vận động của thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam trong năm 2015.
Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước, ngay từ đầu năm 2015 về ổn định và phát triển các thị trường trọng điểm cũng như sự tập trung đầu tư bài bản của doanh nghiệp nhằm cải thiện tốt hơn chất lượng lao động, nâng cao tính tuân thủ nghiêm túc về ý thức chấp hành việc trở về nước khi hết hạn hợp đồng của người lao động, chắc chắn trong năm 2015, sự nghiệp xuất khẩu lao động sẽ có bước phát triển mới kể cả quy mô và chất lượng ./.