Tuyển số lượng lớn nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm may mặc
 • 15/06/2018 10:02:00 AM
Tuyển số lượng lớn nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm may mặc

Căn cứ vào hợp đồng đã kí kết với đối tác Nhật Bản, chúng tôi cần tuyển số lượng lớn nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm may mặc

Tuyển Kĩ Sư Làm Việc Tại Nhật Bản Chương Trình Miễn Phí Đào Tạo Tiếng
 • 15/06/2018 10:00:00 AM
Tuyển Kĩ Sư Làm Việc Tại Nhật Bản Chương Trình Miễn Phí Đào Tạo Tiếng

Tuyển Kĩ Sư Làm Việc Tại Nhật Bản Chương Trình Miễn Phí Đào Tạo Tiếng

Tuyển nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm thời vụ thời hạn 1 năm. Làm trong xưởng giặt là
 • 15/06/2018 10:05:00 AM
Tuyển nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm thời vụ thời hạn 1 năm. Làm trong xưởng giặt là

Tuyển lao động đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm thời vụ thời hạn 1 năm

Tuyển 30 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng sách
 • 15/06/2018 10:18:00 AM
Tuyển 30 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng sách

Tuyển 30 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng sách

Xuất khẩu lao động Nhật Bản  Giàn giáo
 • 15/06/2018 10:21:00 AM
Tuyển 150 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm cơ khí, xây dựng lương cao

Tuyển nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm cơ khí, xây dựng

Tuyển 39 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nông nghiệp
 • 16/06/2018 08:16:00 AM
Tuyển 39 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nông nghiệp

Tuyển 39 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nông nghiệp

Tuyển 9 nam đi khẩu lao động Nhật Bản chế biến xúc xích
 • 16/06/2018 08:20:00 AM
Tuyển 9 nam đi khẩu lao động Nhật Bản chế biến xúc xích

Tuyển 9 nam đi khẩu lao động Nhật Bản chế biến xúc xích

hành lý sang Nhật 4
 • 16/06/2018 08:21:00 AM
Tuyển 50 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm bánh

Chúng tôi là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

duc linh kien ôt
 • 16/06/2018 08:24:00 AM
Tuyển 20 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm in ấn offset

Chúng tôi là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

images(11)
 • 16/06/2018 08:26:00 AM
Tuyển gấp 30 nam, nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thực tập sinh đóng gói sản phẩm

Là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

images (2)
 • 16/06/2018 08:28:00 AM
Tuyển 120 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thực tập sinh làm bánh ngọt

Là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản  Nữ làm giặt là
 • 16/06/2018 08:31:00 AM
Tuyển 40 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản giặt là 1 năm

Là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Tuyển 10 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nông nghiệp
 • 16/06/2018 08:33:00 AM
Tuyển 10 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nông nghiệp

Là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

ẢNH ĐĂNG BÀI MAY MẶC
 • 16/06/2018 08:38:00 AM
Tuyển 98 Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm May mặc lương cao

Ngành may mặc của Nhật Bản là một ngành kinh tế mũi nhọn bởi nhu cầu là rất lớn và nguồn lực có tay nghề may thiếu trầm trọng. Thế nên nhu cầu về nhân lực nghành may mặc của Nhật Bản là rất lớn và việc là không thiếu, tăng ca của lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm may mặc là tương đối cao.

Xuất khẩu lao động Nhật Bản  Nữ sơn
 • 16/06/2018 08:40:00 AM
Tuyển 09 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm sơn kim loại. Thi tuyển 10/02/2015

Chúng tôi là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản.

duc linh kien ôt
 • 16/06/2018 08:41:00 AM
Tuyển 27 Nam/ Nữ đi xuất khẩu lao động làm đúc khuôn mẫu linh kiện oto. Thi tuyển 10/02/2015

Chúng tối là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản.

ẢNH ĐĂNG BÀI THUY SẢN
 • 16/06/2018 08:43:00 AM
Tuyển 18 Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm chế biến. Thi tuyển 30/01/2015

Chúng tôi là một trong những công ty xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội cũng như Việt Nam trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản.